(               )

             ,                                                        .                                         ,                   (                  ,                      ,                 ,                                                                                                           ) .

                 ,                            «               » ,    «         »     l'                                   l'            . L'                                                                                        .                                                                   , d'                            s'         .      c'                                                                                                                ,        -      ,                                                     .

                    

«                                                                               » .                                                                  .                                                                 l'                                                                            .                                                           l'                                         ,                             .

                                                                  .                                                                    :                                         ,                          «                  » .                                                     . C'     -   -      ,                   ,                              l'           .

                                                                                             d'        .             ,                                      ,                                           n'                           ,                       .           ,   l'         d'                ,                           '                                                 .              «                      »                                       .

L'                     

                   

                  ,                                                                      (       ,        ,      ,       )                                                .   l'                              ,              ,                                    , l'                                .

             :

  •                                         ;
  •                                                                     .

        d'                     '                             .             d'                                  -                        , d'                          l'           (                                            )    d'                                       d'                                                          (                                                                                                   d'                                                         ,                                                          ) .

            

L'          d'                     ,                                                                                                                                   .                                     ,                                                            .

                   

           

                          d'                                                                            .                                                                                      ,                              l'       ,                                                  d'                      .                                                                   .   l'                                            ,                                                             '                                                      .

                                                                             ,                                                                             .                                                                            .                 ,                 d'                                                                    .

                                             ,                                              .                                                                                                                    .

                     

                         ,                                                               .

                            ,                                                                            l'                                                                                                (                                        )          

                                                                     .

                                                                                                                        .

                

                    ,                                                , c'     -   -           l'                                                     .

                                                                           ,                                                                                               l'                                                                    

                                                                                               .

                                     ,           (    ) ,                    ,     l'                                            .

            

                                                    .

                    , l'                                      n'                                                 . L'                                                                                               , l'                                                                                             d'            .

             ,                                               ,                                                            l'             ,                    .                                                            .

           ,                                                                                      .                            d'                                                                       .

                    

          

L'                            d'                                                                                                     .                                                  :                                         d'         .         l'                                :              ,                       d'              ,                                           .

     ,                       '                                                 ,                                                            .             ,                                                d'                                                   .

               

                                            .                 d'         n'                                :                                                             d'                                                                 .                                ,                      d'                    .

                                                                    l'                     .                     d'                                                                                             .

   l'                                                       ,                                                                               .                                                l'                                                                                     . L'                                                                       l'                                        .

                           

                                                                  ,                                    d'                                             n'                                                                   :                                 .

                        ,                                                                                       '                  .

                          ,                    ,                                 ,                                                                    .

                        ,                                     .                                                                                                                 d'                                    d'                 .                                                    .                                                                                    n'               '                         .                          :                                                  .

                                                                         .

                                                      l'                  .                  ,                                                             .

                    

   l'                           d'          ,    l'               d'           ,                                                    .

                            

                      l'                                                          (   ;   )                 (   ;   )                                                                ,   ,    (   ;   )   (   ;   )                 (   ;   )       (   ;   )   .                                                                 (     ;   )                 ( -   ;   )   . L'                                                                   .

                              ,             

  •             d'                                                                                           ;
  •             d'                                                                                                 ;
  •             d'                                                     l'                   .

                                             .

                            

               ,                         (     ;     ;   ;     )                                (          ;          ;        ;          )   ,                     (     ;     ;   ;     )                               (          ;          ;        ;          )   ,       l'                       (     ;     ;   ;     )                                (          ;          ;        ;          )   ,                                                

                                                                                                                                                                                                                                       .  

           d'           s'                    d'                                    .

                   l'        (             ) ,    :

  •                          :   (   )   (                                           )                   (   )                                    '_                      '_                      '_                          ;
  •                      : (             (         )                 (         ) )                                                                         (         -                 )                                         (         -                 )                         .

⬆︎